Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De website van Vastgoedmanager bevat mogelijk verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Vastgoedmanager liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Vastgoedmanager. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Vastgoedmanager geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Vastgoedmanager aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Vastgoedmanager vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Vastgoedmanager en wij geven geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website van Vastgoedmanager.

Tevens is Vastgoedmanager niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Vastgoedmanager die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Vastgoedmanager in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.