Vastgoedmanager is uw professionele partner in het managen van uw vastgoed. Het uit handen geven van uw vastgoedbeheer heeft veel voordelen. Zo behaalt u optimaal rendement, houdt u tijd over en hoeft u zich niet bezig te houden met de administratieve en technische werkzaamheden. Daarnaast heeft het fiscale voordelen om het vastgoedbeheer uit handen te geven aan Vastgoedmanager.

Fiscaal voordeel

Het uitbesteden van uw vastgoedmanagement heeft ook fiscale voordelen. Vastgoedbeleggingen worden in fiscale zin pas tot ‘box 3 sparen en beleggen’ gerekend als het inkomen, verkregen uit onroerend goed, niet wordt aangemerkt als winst uit een onderneming en/of inkomen uit overige werkzaamheden. U geniet dus van dit fiscaal voordeel als u het beheer van uw onroerend goed uitbesteedt aan een vastgoedbeheerder.

Dit kan Vastgoedmanager voor u doen

Verhuurbeheer

Bent u veel tijd kwijt aan de verhuur van uw vastgoed? Vastgoedmanager kan u volledig ontzorgen in verhuurbeheer. Voor zowel financiële, administratieve als technische werkzaamheden zijn wij een professionele partner in al uw vastgoedbeheer. De werkzaamheden van verhuurbeheer bestaan uit:

 • Screenen van nieuwe huurders.
 • Overdracht met verklaring.
 • Controle op contractuele overeenkomsten.
 • Contact onderhouden met huurders.
 • Ondertekening van overeenkomsten verzorgen.
 • Begin- en eindinspecties.

Financieel beheer

Er zijn allerlei financiële zaken die u moet regelen bij het verhuur van vastgoed. Hoe zorgt u voor een soepele inning van huur en borg? Worden facturen van de onderaannemers en energiemaatschappij tijdig betaald? En wordt het meerverbruik van energie snel met de huurders afgerekend? Vastgoedmanager neemt al deze financiële werkzaamheden graag van u over. De werkzaamheden van financieel beheer bestaan uit:

 • Verzenden van huurfacturen.
 • Incasseren van huren en bijkomende financiële afhandeling verzorgen.
 • Periodieke administratieve huurafrekening aan eigenaar verzorgen.
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden.
 • Verzorgen van aanmaningen en het incassotraject.
 • Verrichten van betalingen met toestemming van verhuurder.
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hiervan.
 • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aan huurder.

Technisch beheer

Voor optimale waardebehoud en waardecreatie van uw vastgoed is onderhoud noodzakelijk. Onder technisch beheer valt het in goede staat onderhouden van de bouwkundige, technische en infrastructurele onderdelen van uw vastgoed. Door dit uit handen te geven aan Vastgoedmanager wordt u niet gestoord met vragen en afhandelingen op technisch gebied en worden uw huurders snel van goede service voorzien. De werkzaamheden van technisch beheer bestaan uit:

 • Verrichten van inspectie bij mutatie en inspectierapporten opstellen.
 • Verrichten van inspectie bij klachten.
 • Afhandeling klachtenonderhoud.
 • Offerteaanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud.
 • Controle ingediende nota’s.
 • Verzorgen opleveringen en garantieverplichtingen indien aanwezig.
 • Afsluiten en marktconform houden onderhoudscontracten.
 • Toezicht op goede naleving onderhoudscontracten.
 • Verhelpen technische storingen.
 • Coördineren onderhoudsopdrachten.

Beleggen

Beleggen kan een goede manier zijn om vermogen op te bouwen. Vastgoedmanager adviseert u graag in het beleggen in vastgoed. Wij gaan samen met u actief op zoek naar een belegging die past bij u en uw wensen. Onze opdrachtgevers zijn vaak beleggers die zorgeloos willen investeren in vastgoed, passend bij zijn of haar wensen en budget. De doelstelling is in de meeste gevallen een stabiel verhuurrendement en een goed indirect rendement (waardestijging). Door het compleet verzorgen van de ontwikkeling, aankoop, verhuur en beheer zijn wij het juiste adres voor al uw vastgoedbeleggingen.